โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ.2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ.2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
(1)น.ส.เกตวลี ลี้โชติ 2 เหรียญทอง จากปันจักลีลาเดี่ยวหญิงและต่อสู้ รุ่น D 51-55กิโลกรัม และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง
(2) น.ส.แวววรรณ ใสเย็น 1 เหรียญทอง จากต่อสู้รุ่น F 59-63 กิโลกรัม
(3)น.ส.จิราฉัตร นาคสวัสดิ์ 1 เหรียญทอง จากต่อสู้รุ่น C 47-51กิโลกรัม
(4)นายรัชชานนท์ ไทยเจริญ 1 เหรียญทอง จากต่อสู้รุ่น A 39-43  กิโลกรัม
(5)นายกิตติพงษ์ พูลเลิศ 1 เหรียญทอง จากต่อสู้รุ่น J  75-79 กิโลกรัม
(6)นายอนุชา บุญชู 1เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากปันจักลีลาเดี่ยวชาย และต่อสู้รุ่นF 59-63 กิโลกรัม
(7)ด.ช.อนุภาพ บุญชู 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินจากต่อสู้รุ่นF 45-48กิโลกรัม และปันจักลีลาเดี่ยวชาย
(8)นายธนวัฒน์ สรวมศิริ 1 เหรียญเงินจาก ต่อสู้รุ่นE 55-59กิโลกรัม
(9)นายพัฒนพงษ์ ม่วงเพชร 2 เหรียญทองแดงจากเดี่ยวปันจักลีลาชายและต่อสู้รุ่นC 55-60กิโลกรัม
(10) ด.ญ.กัญญาณัฐ ชาภูวงศ์ 1 เหรียญทองแดงต่อสู้รุ่นE 42-45กิโลกรัม
(8) เหรียญทอง
(#) (3) เหรียญเงิน
(#) (3) เหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,09:46   อ่าน 85 ครั้ง