โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
วันที่10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยาได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ยุงลายภายในโรงเรียน โดยมีตัวแทนครูและนักเรียนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาดูแลความสะอาด สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:53   อ่าน 35 ครั้ง