โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
วันที่13 กรกฎาคม 2563 กองบัญชาการตำรวจสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ข้าราชการ ประชาชน เยาวชน นิสิตนักศึกษา ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา มีความสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตร
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,08:20   อ่าน 26 ครั้ง