โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้ออกนิเทศและติดตาม การป้องกันโรคโควิด 19 ของโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:59   อ่าน 15 ครั้ง