โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ " แนวทางการพัฒนาผู้เรียนเพื่อรองรับเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ​โดยใช้กระบวนการ PLC"
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,11:30   อ่าน 21 ครั้ง