โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยาร่วมกับสมาคมดิจิทัลเวิลด์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding & Robotics & Drond ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก( EEC)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,11:30   อ่าน 85 ครั้ง