โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2563 นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ได้เข้ารับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรมต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น4 ศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,13:37   อ่าน 66 ครั้ง