โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563 คุณครูสุรีย์พร นกเผือก คุณครูวรนุตร์ เข็มเฉลิม และคุณเอมอร โคตรศรี
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,10:38   อ่าน 19 ครั้ง