โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 กันยายน 2563 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยาได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา "ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning"
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,10:40   อ่าน 21 ครั้ง