โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
วันที่7 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ได้จัดกิจกรรม English camp
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,10:41   อ่าน 27 ครั้ง