โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วันที่13 กรกฎาคม 2563 กองบัญชาการตำรวจสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ข้าราชการ ประชาชน เยาวชน นิสิตนักศึกษา ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา มีความสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการอบรมดังกล่าวมีผู้ร่วมเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,08:21   อ่าน 3276 ครั้ง