โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทราบ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,12:20   อ่าน 3219 ครั้ง