โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกัน COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
กิจกรรม Big cleaning day ยุงลาย
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 63
คณะสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 63
รับทุนการศึกษา ณ วัดหนองศิลาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดไผ่แก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 63
วันที่30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ได้เข้าฉีดพ่น ยากันยุงภายในโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการควบคุมโรคได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
กิจกรรมรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ร
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 แยกตามห้องเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 30/3/2563)
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4 (ข้อมูล ณ วันที่ 26-3-2563 เวลา 09.00
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 63
เสนอยื่นซองประมูลการขายอาหารโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางเว็ปไซต์ ตั้งแต่บัดนี้
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63