โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรมต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่ออาจารย์ : นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,14:47  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..